Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/eatm.com/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

El President de la Generalitat de Cataluña, a data 12 de març de 2020, ha establert les mesures de contenció per la propagació del COVID-19 en tot el territori català i ha anunciat mesures específiques per la nostra regió

L’acord de Govern preveu la suspensió de tota l’activitat acadèmica i curricular presencial en l’Escola. ESDi preveu que del 16 de març fins el dia 22 de març, inclòs els dos dies (pels alumne serà fins el 3 d’abril), ESDi suspèn temporalment totes les activitats presencials en les nostres instal·lacions i se substituirà les activitats acadèmiques presencials per l’ensenyança a distància amb els mitjans d’aprenentatge online.

Tots els esdeveniments es posposen. Les activitats de recerca, tècniques i administratives no estan suspeses. No obstant, l’emergència requereix una responsabilitat major i constant. Encoratgem limitar viatges innecessaris i adoptar el teletreball per assegurar l’activitat acadèmica, de recerca, tècnica i administrativa.

ESDi intentarà garantir tots els serveis per assegurar el funcionament a distància de tots les activitats de la nostra Escola, i seguir promovent l’ús d’eines digitals per tots els treballs compatibles, amb la finalització de limitar el moviment de les persones.

Des de l’Escola Superior de Disseny ESDi estem mantenint un seguiment de l’evolució del brot de COVID-19 o “Coronavirus” i seguint les indicacions de les autoritats acadèmiques i sanitàries competents. A aquest efecte, s’ha creat un Comitè de Seguiment del COVID-19 per part de la Universitat Ramon Llull, on estan representades totes les institucions de la URL.

En aquest enllaç podeu consultar els comunicats oficials de la Universitat Ramon Llull: https://www.url.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/institucional/2020/informacio-sobre-el-coronavirus

Protocol de actuació i canals de comunicació:

Des de l’Escola Superior de Disseny ESDi s’ha definit un protocol d’actuació davant l’activació d’alerta sanitària pel COVID-19, el qual està disponible en el següent enllaç.

Així mateix, també s’ha habilitat el correu electrònic se.ud1624194885e.ids1624194885e@htl1624194885aeh1624194885 perquè tots els membres de la comunitat ESDi pugueu mantenir una comunicació directa referent a la situació.

Qualsevol informació relacionada amb el COVID-19 que pugui afectar els membres de la Comunitat ESDi es publicarà en aquesta pàgina web i en els mitjans de comunicació oficials de l’escola.

Actuacions en cas de detecció d’algun cas de COVID-19 (SARS-CoV-2) en membros de la Comunitat ESDi:

  • El Rectorat de la URL és l’interlocutor oficial amb les autoritats sanitàries.
  • Qualsevol membre de la Comunitat ESDi que sospiti d’estar afectada pel virus COVID-19 haurà de posar-se en contacte amb Catsalut (061) seguint les instruccions que li especifiquin.
  • Els membres de la comunitat universitària de l’Escola Superior de Disseny que es contagiïn d’aquesta malaltia o que estiguin afectats per mesures de confinament i/o quarantena ho comunicaran a ESDi de manera immediata, sempre que els sigui possible, mitjançant l’adreça de correu electrònic se.ud1624194885e.ids1624194885e@htl1624194885aeh1624194885.
  • Els membres de la comunitat ESDi (estudiants, personal docent i PAS) que es contagiïn del COVID-19, o que estiguin afectats per mesures de confinament i/o quarantena, o que estiguin o hagin estat en contacte amb persones que hagin donat positiu al COVID-19 procuraran comunicar-ho a se.ud1624194885e.ids1624194885e@htl1624194885aeh1624194885 per a comunicar-ho al Rectorat de la URL en el Comitè de Seguiment del COVID-19.
  • En tot moment se seguiran les gestions oportunes amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, les gestions oportunes amb la Seguretat Social, la mútua i/o les agències asseguradores corresponents, si escau, i seguirà el procediment establert en cada cas.
  • En el cas que estudiants (incoming/outgoing), PAS o PDI que estiguin fent una estada de mobilitat a l’Escola Superior de Disseny resultin infectats pel virus del COVID-19 (SARSCoV-2), el departament de Relacions Internacionals ho comunicarà a se.ud1624194885e.ids1624194885e@htl1624194885aeh1624194885,
    l’adreça de FUNDIT, al Rectorat de la URL i a la institució d’origen, i es prestarà el suport adequat a les persones afectades.
  • Els estudiants, PAS o PDI que estiguin a mobilitat internacional hauran de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries de cada país i de les seves universitats d’acolliment. Els estudiants que decideixin tornar a ESDi i provinguin de zones de risc hauran de seguir les instruccions locals, sent recomanable l’aïllament preventiu voluntari.
  • Qualsevol comunicació de dades personals resultant del procés de gestió d’alertes es gestionarà conforme a les disposicions legalment aplicables i es comunicarà al delegat de protecció de dades de l’Escola Superior de Disseny (se.ud1624194885e.ids1624194885e@dpg1624194885r1624194885).

Recomanem als membres de la Comunitat ESDi que seguiu les indicacions de Salut Pública i estigueu atents a les informacions actualitzades a través d’aquests enllaços:

Àmbit de Catalunya / Espanya:

Àmbit europeu i mundial: