Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/eatm.com/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA


 

PRESENTACIÓ

Transmetre una imatge clara i coherent és la base d’un òptim posicionament tant personal com empresarial i institucional. El Cicle Formatiu de Grau Superior en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar i organitzar projectes d’assessoria d’imatge personal, empresarial i institucional, organitzar esdeveniments, planificar els processos d’entrenament personal de comunicació, protocol i usos socials.

El futur assessor d’imatge aprendrà a potenciar tant la imatge personal com l’empresarial, aplicant les eines iconològiques i adequant-se als codis comunicatius de les diferents situacions de l’entorn personal i/o professional. A través de continguts teòrics i pràctics, l’alumne, mitjançant l’estudi de tècniques d’estètica, del vestuari i la seva adequació als diferents entorns, del protocol i saber estar, de l’organització d’esdeveniments i de l’expressió escrita, verbal i gestual, anirà adquirint els elements clau per aconseguir una formació professional que el situarà amb èxit en l’àmbit de l’Assessoria d’Imatge. 

La imatge, com a eina de comunicació, es converteix en un recurs imprescindible. Per això es posa l’accent en l’aproximació als llenguatges gràfics, suports de presentació i tècniques audiovisuals i la seva implementació en televisió, internet, xarxes socials o premsa, que consolidaran la imatge a transmetre tant d’empreses i institucions com de les persones que les integrenAixí mateix, durant el cicle, també s’impartiran coneixements específics de direcció, gestió i comercialització en l’àmbit de l’empresa.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Assessor o assessora en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics
 • Assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge personal
 • Assistent personal en la cura de la imatge
 • Assessor i consultor o assessora i consultora d’estilisme en el vestir
 • Assessor o assessora d’estils i tendències
 • Assistent tècnic o assistenta tècnica d’imatge política, cultural i artística
 • Assessor o assessora en comerços de vestuari i complements
 • Assessor o assessora d’imatge en mitjans audiovisuals i de moda
 • Director tècnic-artístic o directora tècnica-artística en produccions audiovisuals, escèniques i de moda
 • Tècnic o tècnica de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades
 • Expert o experta en etiqueta i usos socials
 • Tècnic o tècnica comercial 
 • Assessor i consultor o assessora i consultora d’imatge corporativa
 • Expert o experta en habilitats comunicatives
 • Tècnic o tècnica especialista en gabinets de relacions públiques
 • Tècnic o tècnica especialista en imatge en departaments de màrqueting
 • Director o directora de Gabinets d’assessoria d’imatge
 • Consultor i assessor o consultora i assessora de protocol i organització d’actes i esdeveniments
 • Wedding Planner

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Mòdul Professional 01: Assessoria Cosmètica
 • Introducció al concepte de bellesa, així com als cànons i patrons estètics i les tècniques estètiques que configuren la imatge personal.
 • Estudi estètic per a l’assessoria cosmètica, mitjançant tècniques d’anàlisi de la pell, dels annexos cutanis i de la morfologia corporal.
 • Anàlisi de les alteracions facials i les principals alteracions dels annexos cutanis, així com el cuir cabellut, que tant influeix en la imatge personal, i els possibles tractaments o cures cosmetològiques.
 • L’alimentació per a l’ésser humà, tant des del seu vessant físic com psicològic, observant els trastorns alimentaris, psicològics o altres relacionats amb la imatge personal (sobrepès, obesitat, anorèxia i bulímia). Paràmetres relacionats: IMC.
 • Cirurgia i medicina estètica facial, corporal i capil·lar. Principals tècniques associades. Alteracions que requereixen la intervenció mèdica o altres professionals.
Mòdul Professional 02: Disseny d'Imatge Integral
 • Imatge i disseny. Estudi dels conceptes d’assessoria, consell, bellesa i comunicació, per aconseguir una assessoria d’imatge mitjançant la utilització dels recursos tècnics adequats.
 • Assessoria d’imatge personal i corporativa.
 • La iconologia i la seva percepció.
 • La iconologia. Concepte i característiques.
 • Els sentits i la iconologia: la vista, l’audició, el tacte i la tangibilitat, l’olfacte i el gust.
 • Característiques físiques de les persones en funció dels diferents cànons de bellesa i de les tendències actuals.
 • La imatge personal i corporativa.
 • Iniciació al tractament digital.
 • Programes informàtics relacionats. Tipus i característiques.
 • Els mitjans audiovisuals. La postproducció.
Mòdul Professional 03: Estilisme en Vestuari i Complements
 • Estilisme i assessoria d’imatge, tipologies.
 • Història de la indumentària com a reflex de pautes social i rol individual.
 • Prototips socials. Tribus urbanes.
 • Alta costura i Prêt a Porter.
 • Dissenyadors i marques referencials.
 • Tendències de la moda actual.
 • El vestit i la vida social.
 • Iconologia aplicada a l’ estilisme ;la figura del Personal shopper.
 • L’estudi i la repercussió de la indumentària i la utilització dels complements en el vestir, mitjançant l’anàlisi de línies, formes i volums que configurin la tipologia del client.
 • Relació de l’estil personal del client amb els models estètics i cànons de bellesa actuals.
 • Identificació de les correccions òptiques en quan a proporcions reals de la imatge personal del client mitjançant la indumentària.
Mòdul Professional 04: Assessoria de Perruqueria
 • Anàlisi de la imatge física de les persones, considerant els cànons i les tendències.
 • Estudi per a l’assessoria de perruqueria, aplicant tècniques d’anàlisi capil·lar i de morfologia corporal.
 • Evolució de cànons de bellesa a través de la història. Cànons actuals.
 • Tècniques i pautes de transformació i modificació de cabell. El pentinat. Postissos. Perruques.
 • Accessoris i complements.
 • Característiques dels cabells, la seva qualitat, les possibles carències i les formes de superar-les mitjançant l’observació i l’aplicació de la iconologia i les tècniques pròpies de l’assessoria d’imatge.
Mòdul Professional 05: Protocol i Organització d'Esdeveniments
 • Normes, usos i habilitats socials.
 • Protocol segons sectors econòmics, socials, polítics i religiosos.
 • Protocol en les cultures occidentals: anglosaxona, llatina, països de l’est
 • El protocol a Catalunya.
 • Protocol en les cultures no occidentals.
 • Adaptació a les normes de protocol i usos socials a l’àmbit privat.
 • Estudi del desenvolupament de competències professionals especialitzades que permetrà assumir funcions de responsabilitat a les àrees fonamentals de les institucions i de les empreses organitzadores d’esdeveniments o a les àrees de protocol i relacions institucionals.
 • Els codis socials, sectorials, geogràfics, culturals i particulars. Aprofundir en la història d’hàbits, costums i cultura social. La història contemporània: formació de grans blocs culturals. Els grups dominants d’acord amb els països i les zones geogràfiques.
 • La influència de l’economia UE: França, Anglaterra, Alemanya i altres. Els països d’influència ortodoxa. Amèrica: Estats Units, Canadà i Amèrica Llatina.
 • Hàbits, costums i cultura social dels grups mundials dominants. Relacionant les variacions protocol·làries amb els països i els grups socials i religiosos.
 • Pautes d’actuació en protocol internacional. Fonts d’informació específiques de l’àmbit de protocol internacional. La influència del protocol en les relacions internacionals.
 • Pautes culturals del segle XX, estudiant les influències exercides per les diferents formes d’art contemporani.
 • Les tendències en art i disseny. Per a realitzar propostes conceptualment innovadores
Mòdul Professional 06: Usos Socials
 • El protocol social.
 • Estudi dels codis de comunicació i conducta, les situacions i actuacions socials subjectes als usos socials.
 • Les característiques personals associades al protocol social.
 • El llenguatge corporal i la comunicació en usos socials.
 • Els usos socials i la vida en societat. Normatives i/o legislació oficial.
 • El respecte a la diferència. Usos i pautes de comportament social en les relacions socials. Normes de comportament en societat.
 • Multiculturalitat, característiques i implicacions en el comportament social.
 • Relacions socials lligades a la presentació i comunicació personal.
 • Els usos socials i les noves tecnologies.
Mòdul Professional 07: Assessoria Estètica
 • Determinació dels tipus de pell i la preparació que necessita.
 • Determinar els tractaments facials i corporals per a l’assessorament estètic. Analitzant les tècniques empleades.
 • Elaborar propostes personalitzades d’assessoria estètica mitjançant tractaments estètics.
 • Elaborar propostes personalitzades d’assessoria estètica mitjançant el maquillatge, planificant les fases per a la seva realització.
 • Prototips, desproporcions estètiques, inestetismes amb el pentinat, tallat de cabell, maquillatge i utilització del color.
 • Tractaments facials i corporals per a l’assessorament estètic.
 • Morfologia facial i corporal.
 • Tècniques de correcció, caracterització i bellesa .
 • Evolució cultural al llarg de la història. Prototips.
 • Maquillatge, tatuatge i pírcing.
 • Teoria del color aplicada.
 • Estudi per a l’assessoria estètica, aplicant tècniques d’anàlisi de la pell i de la morfologia corporal.
 • Tècniques de auto maquillatge, adaptant-les a la morfologia i circumstàncies soci-laborals.
 • Realitzar el diagnòstic precís de les necessitats del client, de manera que es pugui fer un bon disseny de la imatge física adequada a un client determinat.
Mòdul Professional 08: Habilitats Comunicatives
 • L’expressió corporal, la comunicació no verbal, l’expressió verbal, els estils de comunicació.
 • La comunicació oral, tècniques per parlar en públic.
 • Noves eines de comunicació, 2.0, els blocs i les xarxes socials.
 • Publicitat, actes públics i audiències.
 • La imatge personal i l’entorn laboral i social.
 • Les campanyes publicitàries i l’Assessoria d’Imatge.
 • La comunicació en la política.
 • Les noves eines de la comunicació, El coaching
 • Les compareixences davant de públic i audiències: tècnica vocal,  personalitat i  missatge.
 • Compareixences oficials o privades. Tècniques per parlar en públic.
 • Enregistrament i revisió. Es donaran coneixements sobre les diferents tècniques: televisió, vídeo, cinema, fotografia, blogs i xarxes socials.
 • Estudi de personatges i disseny de vestuari, l’estilisme als diferents mitjans de comunicació. El personatge i el target.
 • L’aplicació de tècniques d’assessorament per a la compareixença en mitjans de comunicació: Els mitjans: tipus (massius i interpersonals) i funcions.
Mòdul Professional 09: Imatge Corporativa
 • Identitat corporativa.
 • Assessoria en Imatge d’espais interiors i exteriors.
 • Arquitectura Corporativa. Cultura Corporativa, filosofia de les organitzacions, missió i valors de l’empresa.
 • Mètode iconològic aplicat a l’assessoria d’Imatge Corporativa. Imatge col·lectiva.
 • Assessorament en la imatge iconogràfica i la cultura corporativa.
 • Les relacions públiques.
 • La promoció corporativa.
Mòdul Professional 10: Direcció i Comercialització
 • Models d’empresa de l’ àmbit de la assessoria d’Imatge, tant personal com a corporativa.
 • La creació i organització de l’empresa.
 • L’empresa d’Assessoria d’Imatge personal.
 • Noves tendències empresarials i perfils professionals relacionats, entrenadors personals, coach, personal Shoppers i Wedding Planners.
 • La direcció d’equips de treball en l’empresa d’imatge personal, tècniques de direcció i lideratge.
 • Models organitzatius de les empreses d’imatge personal i el seu organigrama .
 • Gestió dels recursos humans.
 • El pla de venda i comercialització.
 • La publicitat. Tècniques de publicitat. Anàlisi del seu impacte. Els canals de publicitat. Els mitjans: tipus i característiques.
 • El marxandatge en una empresa d’imatge personal.
 • Escaparatisme i cartelleria.
Mòdul Professional 11: Formació i orientació laboral
 • Economia i organització d’empreses.
 • La formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic en Assessoria d’Imatge personal i corporativa.
 • Oportunitats d’aprenentatge i ocupació a Europa.
 • L’ autoocupació com a alternativa per a la inserció social.
 • Els riscos laborals i la importància de la cultura preventiva.
Mòdul Professional 12: Empresa i iniciativa emprenedora
 • La iniciativa emprenedora. Innovació i desenvolupament econòmic.
 • Iniciativa, creativitat i formació.
 • La figura de l’empresari, actituds i requisits per exercir l’activitat empresarial.
 • Pla d’empresa i idea de negoci.
 • Característiques principals de la innovació en l’activitat del sector de la imatge personal (materials, tecnologia, organització de la producció). Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació.
 • L’actuació dels emprenedors com a empleats d’una empresa relacionada amb el sector de la imatge personal. L’empresari. Actituds i requisits per exercir l’activitat empresarial.
 • Objectius personals objectius empresarials. El pla d’empresa i la idea de negoci en l’àmbit de la imatge personal. Les bones pràctiques empresarials. L’empresa i el seu entorn.
 • Creació i posada en funcionament de l’empresa. Tipus d’empresa més comuns del sector de la imatge personal.
 • Organització de l’empresa: estructura interna.
 • Organització de la comunicació a l’empresa.
 • Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris.
 • La fiscalitat segons els tipus d’activitat i de forma jurídica.
 • Tràmits administratius per a la constitució d’una empresa del sector de la imatge personal.
Mòdul Professional 13: Projecte D'Assessoria D'Imatge Personal i Corporativa
Disseny de projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i desenvolupant les fases que el componen.
Mòdul Professional 14: Formació en Centres de Treball
L’alumne ha de realitzar 350 hores de pràctiques en empreses relacionades amb el sector de l’assessoria d’imatge personal i corporativa, l’estilisme, el protocol i la comunicació.

MATRÍCULA

 

És indispensable realitzar reserva de plaça a l’escola (període obert). El període de matriculació es realitzarà el mes de juny. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10.00h a 22:00h

 

 


 

BEQUES

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix beques. Per a més informació podeu consultar la pàgina web: gencat.net/educació/beques
EATM concedeix beques de col·laboració, les característiques i requisits de les quals es poden sol·licitar a la Direcció del Centre.

 


NORMATIVA

 

La qualitat de la formació professional ha millorat altament en els últims anys a Catalunya i ha aconseguit ser una de les eines més efectives per afavorir l’ocupació laboral. El Govern va aprovar al setembre de 2014, el Projecte de llei de la Formació Professional, que té com a objectiu millorar les competències professionals de les persones, la competitivitat de les empreses, les oportunitats d’ocupació, i el progrés social i econòmic del país. En paraules de l’aleshores consellera d’Ensenyament Irene Rigau: “Tenim una nova eina de futur que ha de permetre donar millors respostes a la millora de l’ocupabilitat i donar resposta al canvi profund de model productiu”.La llei de la Formació Professional s’inclou en el Pla de Govern i dóna compliment a l’estratègia política Europa 2020, el nou marc de referència de les polítiques econòmiques dels estats membres de la UE, que planteja la necessitat de millorar el nivell de qualificació de la població i estableix una referència per comparar titulacions i diplomes dels països.

 

Admissions:

EATM | ESDi Barcelona.
Tel. (+34) 93 416 00 00
Fax. (+34) 93 237 74 74
Mail: info@eatm.com

Passeig de Gràcia, 114 pral. Barcelona

FITXA

Període Lectiu:  Setembre a Juny

Lloc d’impartició: EATM, Escola d’Artes i Tècniques de la Moda / Passeig de Gràcia 114 pral.

Horari: 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres

 • Opció matí: 9:00h a 14:15h
 • Opció tarda: 15:30h a 20:30h.

Modalitat: Presencial.

Normativa econòmica